Strategi er i og for sig en langsigtede plan, hvor virksomheden orienterer sig mod et fælles fremtidigt mål. Målet er ude i horisonten, og kan tage udgangspunkt i et ønske/drøm eller en problemstilling.

Strategien eller strategierne danner så rammen omkring medarbejdernes, ledelsens og bestyrelsens arbejde. Så alle i og omkring virksomheden arbejder i samme retning og efter mål. Strategien er altså udgangspunktet for alle, der er en del af virksomheden og dens fremtidige udvikling.

Strategier kan have mange forskellige former og størrelser, de kan f.eks. dække over følgende områder:

 • Kunder
 • Marked
 • Produkter/ydelser
 • Økonomi
 • Vækst
 • Marketing
 • Organisation
 • Samarbejde
 • Krise
 • Bygninger
 • Køretøjer
 • Finansiering

Her var blot et lille udpluk af strategi områder – i teorien så er alle områder, som du finder vigtige at beskrive, for helt overordnet at kunne vise retningen, for dig og dine medarbejdere et område du bør have en strategi.

Her vælger man hvilken retning, man vil følge i de næste 3-5 år, for at nå de langsigtede mål og komme tættere på visionen. Virksomheden får ligeledes klarlagt hvilke prioriteringer og valg, man bør følge for at strategien er på rette kurs.

Vores strategier skal harmonere med vores mission – altså det overordnede formål med at drive virksomheden. Passer strategien ikke ind, så trækker man enten virksomheden i den forkerte retning, eller vil strategien blive svær at gennemføre.

Næste skridt er at synliggøre hvilke strategier, der skal arbejdes med og prioriter indholdet hver strategi. En prioritering kunne være at definere sine produkter/ydelser, og analysere på hvilke produkter/ydelser, der burde indgå i strategien omkring produkter/ydelser.  Altså om de pågældende produkter/ydelser giver mening at bruge tiden på.

Du bør have skarp fokus på:

 • Forretningsmodellen som afsæt for nytænkning og værdiskabelse
 • Forretningsmiljøets muligheder og begrænsninger
 • Ledelsens præferencer og plan med forretningsmodellen på helt kort og længere sigt
 • Ledelsens styrings- og eksekveringsplan

Disse giver dig grundlag for de rigtige langsigtede mål for dig.

Vigtigheden af den rette strategi, og eksekvering er afgørende for for den virksomheds fremtid. Så tænk det ind og arbejd med det, det skaber resultater.