Arbejd SMART, det betaler sig

Gode og gennemtænkte mål er et stærkt udgangspunkt for, at dit næste projekt bliver en succes. SMART-modellen er et enkelt og smart projektredskab, der hjælper dig til at optimere og motivere dine mål ud fra fem helt grundlæggende kriterier. De fem kriterier danner rammen for en række spørgsmål, som du skal kunne svare på, når du har sat dit mål. Målsætninger er dermed essentielle for, at du kan arbejde effektivt og produktivt. Dine mål skal selvfølgelig være interessante at arbejde med, men hvad vigtigere er, at målene passer ind i forhold til din egen situation – og ind i jeres virksomhed på et mere overordnet plan.

De fem krav i SMART-modellen er:

1. Specifikt – hvad er det ønskede resultat helt konkret?

2. Målbart – hvornår er målet opfyldt?

3. Action/agreed/attraktivt – hvad er motivationen bag målet? Hvorfor vil du nå målet?

4. Realistisk – har du ressourcerne, der skal til for at nå målet?

5. Tidsbestemt – hvornår er din deadline?

Specifikt (Smart mål)

Det er vigtigt, at dine formulerede mål er specifikke, så du ved præcist, hvad du arbejder hen imod. Et konkret mål danner baggrund for vores indsatser, der øger succesraten for dig. Her kommer vi med et par eksempler:

Privatperson: ”Jeg vil gerne løbetræne”

Sælger: ”Jeg vil gerne nå at ringe til flere kunder”

Projektleder: ”Vi vil færdiggøre projektet på aftalt tid”

Leder: ”Vi vil gerne løfte vores medarbejdertilfredshed”

Målbart (sMart mål)

Dine SMART mål skal altid være målbare, så du giver dig selv mulighed for at vurdere, hvor langt du er – eller ikke er – i at opnå selve målet. Her bygger vi videre på eksemplerne fra før:

Privatperson: ”Jeg vil gerne løbe 5 km”

Sælger: ”Jeg vil gerne nå at ringe til 20 kunder mere”

Projektleder: ”Vi vil færdiggøre projektet på 120 timer

Leder: ” Vi vil gerne løfte vores medarbejdertilfredshed med 10%”

Action/agreed/attraktivt (smArt mål)

A’et i SMART kan have flere betydninger. Det første er action, da det skal være nødvendigt at iværksætte særlige initiativer for at nå målet. Det kan også være agreed, da dem der skal nå målene skal være enige i at de er realistiske. Sidste er attraktivt (så man er tilstrækkeligt motiveret).

Realistisk (smaRt mål)

Mål skal være udfordrende, men også realistiske, og skal derfor defineres på en måde, så du med al rimelighed kan forvente at nå det, hvis du yder den rette indsats.

– Er det muligt at målet kan nås i den afsatte periode?

– Har vi ressourcer (økonomi og medarbejdere) til at nå det?

– Hvad kan understøtte vores mål?

– Hvad kan modarbejde vores mål?

Tidsbestemt

Der skal angives et tidspunkt for, hvornår målet skal være nået. Husk også at gøre tidsbegrænsningen realistisk, så du hverken har for lidt eller for meget tid til at fuldføre opgaven. Nu sætter vi tid på vores eksempler:

Privatperson: ”Jeg vil gerne nå at løbe 5 km hver uge”

Sælger: ”Jeg vil gerne nå at ringe til 20 kunder mere om dagen i denne uge”.

Projektleder: ”Vi følger projektplan for delafleveringer og hovedaflevering”

Leder: ”Vi måler vores medarbejdertilfredshed hvert år”

For hver action du gør, der skal du benytte SMART mål, så opnår du det bedste resultat.

Alt er bare nemmere, når der er et mål…. Og et mål uden handling er bare en drøm..

Læs også om virksomhedens DNA, har du styr på virksomhedens mission, vision og værdier, så har du de bedste forudsætninger for at lykkes med dine SMART mål.