Danske virksomheder kan blive tre-fire gange bedre til ny- og mersalg ved at arbejde målrettet med syv salgsudfordringer, det viser højaktuel forskning.

Matcher dine salgsmetoder den moderne forbrugers behov og indkøbsmønstre? Hvis ikke, så er du langt fra alene. Der er nemlig enorm forskel på, hvor strategisk danske virksomheder er, når det kommer til salg.

Det gode budskab er dog, at selv de bedste virksomheder kan indfri et stort vækstpotentiale ved at tilrettelægge salget på en mere tidssvarende måde.

Salgets syv udfordringer

Konkret peger forskningen på syv salgsdyder, der er direkte koblet til vækst og som adresserer salgets vigtigste udfordringer.

1. Kundeorienteringen er for lav.
2. Salgsafdelingen samarbejder for lidt med den øvrige organisation.
3. Salgsledelsen er svag. Mange salgschefer formentlig er gode sælgere, men ikke nødvendigvis gode ledere.
4. Salgsorganisationen mangler forretningsorienteret uddannelse.
5. Virksomheden er ikke god nok til at tage betaling for den værdi, den skaber.
6. Salgets ressourcer udnyttes ikke i tilstrækkelig grad.
7. Kendte salgsunderstøttende teknologier bliver ikke tilstrækkeligt udnyttet.

De syv områder, man har kigget på, er vidt forskellige, men overordnet peger de på, at salgsledelsen er et afgørende omdrejningspunkt for udvikling af salg og salgsfunktionen. Der er rigtig meget at komme efter, hvis man vil øge sit salg og sin vækst.

Mange virksomheder er gået i stå, fordi de ikke kender værdien af at udvikle salget. Der mangler, som vi ser det, en gennemgribende professionalisering af salg.

Mestre de syv salgsdyder, så er I godt hjulpet.