Mission, vision og værdier

En virksomhed bør altid definere sin mission, vision og værdier. De kæder de langsigtede planer sammen med de kortsigtede opgaver, og er med til at organiserer en holdbar struktur i virksomheden. Værdierne er DNA´et i virksomheden, og skal som udgangspunkt aldrig ændres, hvor missionen og visionen beskriver din virksomheds formål og fremtidsplaner.

Mission

Din mission definerer virksomhedens formål helt klart og tydeligt. Hvis missionen er uklar eller ikke rammer den udvikling, som markedet befinder sig i, er risikoen for at blive sat tilbage eller overhalet af konkurrenterne stor.

Missionen udtrykker således, hvad din virksomhed står for, og hvordan den skal opfattes af omverden. Missionen hjælper til at skabe et grundlag for fælles forståelse i organisationen. På den måde er rammerne dannet for alle, og man har alle en fælles rettesnor for hvordan din virksomhed udfører sit arbejde på det operative, taktiske og strategiske niveau.  

Et andet dansk eksempel er Lego, hvor deres mission er: ”At inspirere og udvikle dem, der skal bygge fremtiden”

Her viser Lego et godt eksempel for hvordan man kan lege med ordspillet, og stadig have samspil med både marked og Lego´s egne værdisæt. Det er en mission der har defineret et klart mål, hvor den ovenikøbet inspirerer og fastholder Lego i at tænke fremadrettet og se muligheder. Husk en mission forpligter, og er nødvendig.

Vision

Din vision er drømmen for din virksomhed, den ultimative lederstjerne du brænder for at opnå. Det er dog vigtigt, at din vision samtidig er realistisk og praktiserer. En vision skal være kort, for helst at kunne udtrykkes på forskellige måder, og stadigvæk definere det samme. Nogle udtryksformer virker helt sikkert mere inspirerende end andre. Men pointen er, at det er drømmen i sig selv, der driver dig. Det er altså ikke en rimeøvelse eller et forsøg på at lave et fedt slogan. Det drejer sig om at sætte det ultimative mål, som vil simulere fremgang, udvikling, forbedringer og positive forandringer. Så du i øvrigt tror på det.

Visionen er målet for fremtiden, og beskriver derfor det ønskede fremtidige billede af din virksomhed. Uden vision kan det være kompliceret at vide, hvor du ønsker at arbejde dig hen imod. Visionen handler derfor også om at tage de daglige mål op på et højere niveau.

Det er dog vigtigt at huske på, at din vision skal være implementerbar og tage højde for markedsændringer. Specielt hvis du befinder dig i en branche, hvor markedet hurtigt kan ændre sig. Tænk på, hvad det er du ønsker at opnå med din virksomhed, og præcisér det gerne til én sætning. Så har du din vision.

For at tage et andet dansk eksempel, så har vi Vestas hvor deres vision lyder: ”Global leder inden for bæredygtige energiløsninger”

Denne vision afspejler sig i den grad i Vestas, hvor de er tro mod deres produkter og stadig har et sundt ambitions niveau. Visionen har sikkert været tilpasset en til flere gange, i takt med deres udvikling, hvilket også er en vigtig faktor at huske. Derfor bør du løbende tilpasse din virksomheds vision med virksomhedens udvikling, så virksomheden stadig har en aktuel lederstjerne.

Værdier

Værdier er en form for grundlov for din virksomhed. Det er de grundværdier, du knytter til virksomheden, og det du ønsker virksomheden skal stå for. Men det skal samtidig også afspejle din virksomhed. Nogle ord virker naturligvis mere inspirerende end andre, men vær ærlig overfor dig selv, det kommer du længst med. Det vigtigste er nemlig at finde nogle gældende og sande værdier, som du kan tilslutte dig 100% og til enhver tid selv kunne følge 100%.

Når du har fundet frem til dine værdier, så kan du gøre dig selv en tjeneste ved at komme med et eksempel på, hvordan du lever op til dem – på den måde er du helt sikker på, at det rent faktisk er en værdi, som din virksomhed besidder. Din virksomheds værdier danner ramme for hele kulturen i virksomheden, og skal også bruges til rekruttering af nye medarbejdere for at finde den rette kandidat.

For at gøre det mere håndgribeligt, kan vi f.eks. se på Arnold Peter Møllers(A.P. Møller) kerneværdier da han grundlagde Mærsk:

Retskaffenhed – Navnet plejes gennem retskaffenhed. ”Man skal kunne stole på vort ord – altid”.

Rettidig omhu – er en grundregel.

Ydmyghed – Det kræver ydmyghed. En af de vigtigste værdier. Undervurder ikke konkurrenterne. Pas på kunderne, ellers er der ingen forretning

Medarbejderne – Det store aktiv – ”dygtighed, flid, retskaffenhed, ydmyghed over for opgaven, loyalitet har præget vor medarbejderskare.

Disse kerneværdier udstråler i den grad gode overvejelser, hvilket er et godt signal at sende til omverdenen. Det vigtigste er dog at de afspejlede sig i A.P. Møller selv og Mærsk. De samme overvejelser bør du som virksomhedsejer gøre, når du skal finde frem til dine værdier. Men husk på, at det skal være nogle værdier, som din virksomhed rent faktisk besidder eller arbejder sig henimod at besidde, ellers er det blot snak.

Mission, vision og værdier

mission vision værdier

Fælles for mission, vision og værdier er, at de skal være afspejle sig i og være tro mod dig og din virksomhed.

Læs også om SMART mål, og hvordan de kan hjælpe dig i din strategi.